Sprekende Cijfers Woningmarkten - Q1 2022

14 april 2022

De woningmarktcijfers van het eerste kwartaal van 2022 laten een lichte afkoeling zien. Het landelijk koopwoningaanbod is licht gestegen in de afgelopen maanden en vergeleken met het vierde kwartaal van 2021 daalde de gemiddelde verkoopprijs met 2,1%.

De woningmarkt lijkt íets ruimer te worden doordat het woningaanbod licht toeneemt en doordat de rente ook iets verder oploopt. Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes is er hierdoor sprake van 'een licht briesje' op de woningmarkt.

Het aantal transacties is landelijk met 19% afgenomen ten opzichte van vorig jaar, dit is 18% minder dan het laatste kwartaal van 2021. Gelijktijdig zijn in het eerste kwartaal 7% minder nieuwbouwwoningen en kavels op de markt gekomen, waardoor de druk vooreerst niet echt minder zal gaan worden.

Lees hier het volledige rapport